Video-ohjeet

Helsingin kaupungin videoissa noudatetaan Helsingin kaupungin visuaalista ilmettä. Graafiset elementit, joita videomataeriaalissa voidaan käyttää, ovat Helsinki-kehystunnus, värit, typografia sekä koromuodot (pinnanjako). Osaa elementeistä käytetään muihin sovelluksiin verrattuna suppeammin, yhtenäisen, erottuvan ja selkeän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Käy katsomassa malliksi Helsingin ilme-videot helsinkikanavalla:

Pikaopas Helsingin visuaaliseen ilmeeseen

Pikaopas Helsingin brändiarkkitehtuuriin

Tekstityyppinä videomateriaalissa käytetään Helsinki Grotesk -fonttiperheestä vain Regular- ja Bold-leikkausta. Kummankin leikkauksen kursiivit leikkaukset ovat myös käytettävissä videomateriaalissa.

Oheisten esimerkkien tekstikoot ovat suuntaa antavia. Lopullinen tekstikoko määräytyy tekstisisällön mukaan.

Helsinki Grotesk Regular
Helsinki Grotesk Regular
Helsinki Grotesk Regular Italic
Helsinki Grotesk Regular Italic
Helsinki Grotesk Bold
Helsinki Grotesk Bold
Helsinki Grotesk Bold Italic
Helsinki Grotesk Bold Italic

Videomateriaalissa voidaan hyödyntää kaikkia Helsingin kaupungin väripaletin värejä. Varmista aina saavutettavuus eli riittävä tekstin luettavuus. Huomioi tämä väriparien valinnassa sekä mahdollisessa tekstin asemoinnissa kuvataustan päälle.

Helsingin kaupungin värimäärittelyt (linkki väripaletin esittelysivuille)

Koromuotoja voidaan videomateriaalissa käyttää Helsingin kaupungin visuaalisen ilmeen ohjeistuksen mukaisesti. Koroja on kuitenkin käytettävä hillitysti ja niin, etteivät ne häiritse itse videomateriaalia.

Koromuotoja voidaan hyödyntään esimerkiksi Helsinki-kehystunnuksen tasutalla tai selkeiden alkuplanssien taustalla.

Tekstin asettelussa videomateriaaliin on huomioitava reunojen suoja-alue, eli marginaali, joka saattaa rajautua näkymättömäksi tv-ruudulla tai valkokankaalla. Tekstiä ei tulisi asemoida tekstin suoja-alueen ulkopuolelle.

Videoiden alkuplanssissa teksti voidaan asemoida keskittäen tai vasempaan yläreunaan tasattuna, joko väri- tai kuvataustalle.

Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen riippuen taustan väristä tai kuvasta.

Keskitetty alkuplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 400 px ja tekstin riviväli on 100% pistekoosta, eli 400 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Vasemmalle tasattu alkuplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 400 px ja tekstin riviväli on 100% pistekoosta, eli 400 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Kuvallinen keskitetty alkuplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 400 px ja tekstin riviväli on 100% pistekoosta, eli 400 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tummasta taustavideosta johtuen, tekstin on valkoista.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Kuvallinen vasemmalle tasattu alkuplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 400 px ja tekstin riviväli on 100% pistekoosta, eli 400 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Vaaleasta taustavideosta johuten, teksti on metron punainen.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Kokosivun planssi

Videoiden kokosivun plansseissa teksti voidaan asemoida keskittäen tai vasempaan yläreunaan tasattuna, joko väri- tai kuvataustalle.

Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen riippuen taustan väristä tai kuvasta.

Keskitetty otsikollinen kokosivun planssi

Oheisen planssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Otsikon fontti: Helsinki Grotesk Bold
Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Regular

Otsikollinen vasemmalle tasattu kokosivun planssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Otsikon fontti: Helsinki Grotesk Bold
Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Regular

Keskitetty kokosivun planssi

Oheisen planssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Vasemmalle tasattu kokosivun planssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Puolen sivun planssi

Videoiden puolen sivun plansseissa teksti asemoidaan keskittäen tai vasempaan yläreunaan tasattuna, joko vasemman- tai oikeanpuoleiselle väritaustalle.

Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen riippuen taustan väristä.

Taustan reunassa voi puolensivun plansseissa käyttää koromuotoja.

Väritaiustan ympärille voi myös jättää marginaalin, jolloin tausta tulee asemoida videon keskikohdasta luoja-alueeseen asti. Tässä tapauksessa eti tule käyttää koromuotoja taustan reunassa.

Vasempaan yläreunaan tasattu puolen sivun planssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 100 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 120 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Otsikon fontti: Helsinki Grotesk Bold
Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Regular

Keskitetty puolen sivun planssi

Oheisen planssin mallitekstin koko on 100 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 120 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

1/3-sivun planssi

Videoiden 1/3-sivun plansseissa teksti asemoidaan keskittäen tai vasempaan yläreunaan tasattuna, joko vasemman- tai oikeanpuoleiselle väritaustalle.

Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen riippuen taustan väristä.

Vasempaan yläreunaan tasattu 1/3-sivun planssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 80 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 96 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Otsikon fontti: Helsinki Grotesk Bold
Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Regular

Keskitetty 1/3-sivun planssi

Oheisen planssin mallitekstin koko on 80 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 96 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Nimiplanssi

Nimiplanssin teksti voidaan asemoida joko vasempaan tai oikeaan ylä- tai alakulmaan. Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen, riippuen taustavideon sävyjen tummuudesta.

Nimiplanssin teksti asemoidaan lähtökohtaisesti suoraan videon päälle ilman taustaväriä. Tilanteen vaatiessa, nimiplanssin taustalla voidaan myös käyttää taustaväriä.

Valkoinen tekstiplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on tasattu vasempaan alakulmaan.

Tekstityksen ollessa ruudun alareunassa, teksti voidaan sijoittaa vasempaan tai oikeaan reunaan tasattuna tekstityksen yläpuolelle.

Nimi: Helsinki Grotesk Bold
Titteli: Helsinki Grotesk Regular

Värillinen tekstiplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on tasattu oikeaa yläkulmaan.

Nimi: Helsinki Grotesk Bold
Titteli: Helsinki Grotesk Regular

Taustallinen tekstiplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 100 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 120 px. Teksti on tasattu vasempaan alakulmaan. Teksti on asemoitu väritaustalle.

Titteli voidaan sijoittaa joko reunoihin asti ulottuvan taustan päälle tai vaihtoehtoisesti tausta voi rajoittua pelkän mnimen ja tittelin alle.

Nimi: Helsinki Grotesk Bold
Titteli: Helsinki Grotesk Regular

Lopputekstit asemoidaan luettavuuden vuoksi aina väritaustalle. Teksti keskitetään leveyssuunnassa. Titteli ja nimet erotetaan Helsinki Grotesk Regular ja Bold -leikkauksilla.

Oheisen planssin mallitekstin koko on 100 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 120 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Nimi: Helsinki Grotesk Bold
Titteli: Helsinki Grotesk Regular

Kehystunnusplanssi koostuu Helsinki-kehystunnuksesta ja taustasta. Tausta voi olla kuvallinen tai värillinen. Kehystunnuksen tasutalla voidaan käyttää myös koromuotoja.

Helsinki-kehystunnus keskitetään leveys- ja korkeussuunnassa.

Helskinki-kehystunnus on kooltaan 1/3 videon korkeudesta.

Tämä ohjeisto kokoaa tyylilliset ja tekniset ohjeet Helsingin kaupungin raakavideomateriaalin konseptoinnille sekä tuottamiselle.

Raakavideomateriaali on videomateraalia, joka on jaoteltu väljiin ja rauhallisesti editoituihin aihekokonaisuuksiin, joita on helppo hyödyntää monentyyppiseen videotuotantoon.

Raakavideomateriaali on kaikkien saatavilla ja se palvelee koko kaupungin visuaalista vistintää.

Valmis raakavideomateriaali löytyy osoitteesta materialbank.myhelsinki.fi

Kuvatarve / Brief

Uuden videomateriaalin tuottamisen yhteydessä on aina huomioitava kuvamateriaalin käytön tarve, eli mitä käyttötarkoitusta videomateriaalin tulee palvella ja mitä videolla halutaan viestiä.

Kuvatarpeen tulee selkeäati ilmetä briefistä, jonka videomateriaalin tilaava osapuoli toimittaa kuvaajalle.

Brändin ydin

Videomateriaalia luodessa on huomiotava Helsingin kaupungin brändin ydin, eli “One Hel of an Impact” -brändikolmio ja sen neljä kulmakiveä.

One Hel of an Impact:

 • Toimiva Helsinki
 • Muuttuva Helsinki
 • Kontrastien Helsinki
 • Omaperäinen Helsinki

Uuden videomateriaalin tulee käsitellä vähintään yhtä brändin kulmakivistä. Kulmakiviä voidaan tuoda videomateriaalissa esille myös useampia samanaikaisesti. Esimerkiksi kuvattava Helsinki voi samalla olla sekä toimiva että omaperäinen.

Avainteemat

Helsingin kaupungille on määritelty avainteemat erilaiset painopistealueet, joita painotetaan myös kuvallisessa viestinnässä. Avainteemat ja painopistealueet tulee ottaa huomioon videomateriaalin tuottamisen yhteydessä.

Helsingin avainteemoja ja painopistealueita ovat mm:

 • Smart city ja digitalisaatio
 • Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä kehitys
 • Innovaatiot ja kilpailukyky
 • Liikenne ja liikkuminen
 • Koulutus ja osaaminen
 • Eriytymisen ehkäisy ja osallisuus
 • Kulttuuri ja taide
 • Muotoilu

Videomateriaalin kuva-aiheet voivat olla suppeita tai laajoja kaupunkilaisen perspektiivistä esiteltäviä teemoja kuten esimerkiksi “Helsingin luonnonläheisyys” (laaja aihe) tai “Olympiastadion” (spesifimpi ja suppeampi aihe).

Kuva-aiheissa tulee huomioida yllä mainitut Helsingin kaupungin brändin kulmakivet sekä avainteemat.

Kuva-aiheita voidaan muodostaa sisällyttäen Helsingin kaupungin brändin ytimen sekä avainteemat esimerkkivideoiden osoittamalla tavalla.

Esimerkkivideo 1
Helsingin luonnonläheisyys

Kuva-aihe:

 • Luonnonläheisyys

Brändikolmion kulmakivet:

 • Kontrastien Helsinki
 • Toimiva Helsinki

Avainteemat:

 • Kilpailukyky
 • Kestävä kehitys

Esimerkkivideo 2
Olympiastadion

Kuva-aihe:

 • Uudistettu Olympiastadion

Brändikolmion kulmakivet:

 • Muuttuva Helsinki
 • Toimiva Helsinki

Avainteemat:

 • Kilpailukyky
 • Muotoilu
Esimerkkivideo 1: Helsingin luonnonläheisyys
Esimerkkivideo 2: Olympiastadion

Kuvakokojen on hyvä vaihdella laajoista tiiviisiin, niin että materiaalin käyttäjän on helppo koostaa niistä omia kokonaisuuksiaan.

Laajat kuvat esittelevät missä ollaan. Puolikuvat esittelevät kaupunkilaisen kuvattavan aktiviteetin parissa. Lähikuvat esittelevät tekemisen kohteen.

Pyritään saamaan tunne, että tapahtumat näkyvät kaupunkilaisen silmin (poislukien ilmakuvat).

Laajakuva
Puolikuva
Lähikuva

Kamera saa olla liikkeessä ja elää ihmisten kanssa. Liikkeen tulee olla hallittua käsivaraa, liian heiluva ja tärisevä kuva ei ole hyväksyttyä. Käytä tarvittaessa vakaajaa tai gimbaalia. Vältetään kuitenkin täysin staattisia kuvia, ellei se ole jonkin efektin kannalta välttämätöntä.

Etenkin kaupungin eri alueita on upea avata ja näyttää ilmakuvin. Dronekuviakin kannattaa kuvata luovasti, ei pelkkiä mega-laajoja kuvia ylhäältä. Drone voi esimerkiksi seurata melojaa sivulta/edestä/takaa, jonne muuten on vaikea päästä kuvaamaan.

Muista noudattaa kuitenkin varovaisuutta ja Trafin sääntöjä.

Materiaalin koostaminen

Kuvattu materiaali koostetaan rauhalliseksi raakamateriaalikokonaisuudeksi.

Tavoitekesto

Isompien kokonaisuuksien olisi hyvä pysyä 5’00”-6’00” maksimikestossa, lyhyet ja selkeät voivat olla 1’30”-3’00” luokkaa.

Värikorjailu

Kuvan jälkitöissä kannattaa pysytellä luonnollisella linjalla. Ei käännetä sävyjä liiaksi, eikä lisätä tai poisteta värikylläisyyttä epärealistiseen suuntaan.

Äänen miksaus

Ääntä ei tarvitse kompressoida täysin tukkoon. Huiput -10dB riittää videoissa, joissa ääni on taustaelementtinä

Toimitettavan aineiston koko tulee olla 16:9 kuvasuhteella UHD 4K, eli 3840×2160. Tällä varmistetaan materiaalin pitkäaikainen käyttö ja skaalautuvuus pienennettäessä esimerkiksi HD-resoluutioon.

Valmiin toimitetun materiaalin tulee olla 25 fps. Kuvatessa on mahdollista käyttää tehokeinona ylinopeuskuvaa, mutta pyritään käyttämään tätä säästeliäästi. Ensisijaisesti käytetään normaalinopeutta.

Mikäli mahdollista, kuvauksen yhteydessä nauhoitetaan myös ääniraita. Tämä antaa ison lisäarvon videomateriaalille, kun saadaan aitoa äänimaisemaa mukaan.

Ihmisten kuvaaminen

Ihmisiä kuvattaessa tärkeintä on aitous. Niin ihmisissä kuin myös kuvattavissa tilanteissa. Esimerkisi aitoon kilpajuoksuaiheeseen tulisi kuvata oikeaa kilpajuoksijaa treenaamassa omassa treeniympäristössään tai oikeaa ostostilannetta kauppatorilla jne. Kuvataan tilanteita läheltä, jotta katsoja tuntisi olevansa niissä läsnä.

Kuvapankin monimuotoisuus

Ihmisten kuvaamisessa otetaan huomioon Helsingin eettiset periaatteet, joiden tulee näkyä kuvapankin monimuotoisuudessa sekä heijastua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden muodossa. Kaupungin toive on, että ihmisiä esittävissä kuvissa on moninaisuutta esimerkiksi ulkonäössä, iässä, taustassa, toimintakyvyssä, perhemuodoissa sekä sukupuolen moninaisuudessa.

Kuvausluvat

Kuva- ja videomateriaalin käytössä ja sen julkaisussa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä eettisesti hyväksyttäviä periaatteita. Kaikilta materiaalissa tunnistettavasti näkyviltä henkilöiltä tulee olla kirjallinen suostumus esiintymiselle valokuvissa ja videoissa. Mikäli materiaalissa näkyy tunnistamattomia henkilöitä kuvan taka-alalla epätarkkana, heiltä ei tarvitse erillistä kirjallista kuvauslupaa.

Sopimuspohjan toimittaa Helsingin kaupungin yhteyshenkilö. Sopimuksia on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sopimuspohjat voidaan toimittaa pdf:nä tai avoimessa word-muodossa, jolloin niihin voi tarvittaessa tehdä sopimuskohtaisia tarkennuksia. Mikäli kyseessä on alaikäinen henkilö tai huollettava, sopimuksen täyttää hänen puolestaan huoltaja. Täytetyt sopimukset skannataan ja toimitetaan projektin päätteeksi kaupungin yhteyshenkilölle arkistoitavaksi salatun yhteyden välityksellä.

Tarkennetut hakusanat

Mikäli toiveena on, että kuvattavien henkilöiden osalta materiaalipankissa käytetään jotain tiettyä hakusanaa, kuten esimerkiksi LGBTQI-hakusanaa, pyydetään sille erikseen suostumus kuvattavalta sekä kirjataan se sopimukseen.

Palkkionmaksu

Kuvattavien palkkionmaksusta, sen suuruudesta sekä siitä maksaako palkkiot kaupunki vai kuvaukset tuottava taho sovitaan etukäteen kaupungin kanssa projektikohtaisesti. Sopimuksesta tulee käydä ilmi esiintyykö henkilö korvauksetta vai maksetaanko kuvattavalle palkkio kuvauksesta. Sopimuksesta tulee myös käydä ilmi onko kyseessä palkka vai työkorvaus sekä sisältää ohjeet palkan tai työkorvauksen maksusta.
Materiaalin käyttötarkoitukset

Sopimukseen on tarkennettu kuvien ja videoiden mahdollisia käyttötapoja viestintä- ja markkinointiviestintätarkoituksiin. Tämän lisäksi sopimuksessa on maininta materiaalin latauksesta osaksi Helsingin kaupungin kuvapankkia (material bank.myhelsinki.fi), josta Helsingin kaupunki voi luovuttaa materiaalia käytettäväksi myös kolmansille osapuolille. Materiaalin mahdollinen käyttötarkoitus on hyvä käydä kuvattavien kanssa läpi sopimisen yhteydessä. Lisäksi kuvattaville tulisi toimittaa linkki materialbank.myhelsinki.fi:n käyttöehtoihin.

Materiaali ladataan kaupungin aineistopankkiin, jonne saat latauslinkin tilauksen yhteydessä. Ladattava tiedosto nimetään englanniksi teeman mukaisesti. Tarkka nimi varmistetaan tilaajalta.

Latauksen yhteydessä valmistaudu täyttämään seuraavat tiedot englanniksi:

Avainsanat, tuotantovuosi, vuodenaika, kaupunginosa, teema, videossa esiintyvän henkilön/henkilöiden nimi ja kuvaajan yhteystiedot.

Jakeluformaatti

 • H264
 • Bitrate 48Mbps
 • 3840×2160
 • Stereo AAC tai MP3, 320kbps