Värit

Helsingin väripaletti perustuu Helsingin kaupunkimaisemassa esiintyviin ja tunnistettaviin väreihin. Yksittäisiä värejä on täsmennetty kokonaisuuteen sopiviksi.

Neliväripainatuksessa tulee käyttää määriteltyjä nelivärisävyjä (CMYK). Ladattavaan väripalettiin on määritelty omat sävynsä päällystetylle sekä päällystämättömälle paperille.

Folio- ja metallisävypainatusta (Pantone) voi käyttää värien hopea ja kulta kanssa. Muuten sävyjä tulee käyttää niiden annetuissa RGB- ja CMYK -arvoissa. Harmaasta tai mustasta ei saa käyttää %-arvoja tai sävyjä.

Käytä digitaalisessa ympäristössä HEX/RGB väriarvoja. Helsinki Design Systems (HDS) ohjeissa värimäärityksiä on muokattu saavutettavuusnäkökulma huomioiden.

Tarrakalvoista on määritelty vastaavat värit Avery, Imageperfect, 3M ja Oracal -valmistajien materiaaleista. Jokaisesta väristä ei ole olemassa vastaavaa tarrakalvoa. Tarravalmistajien teippisävyt eroavat toisistaan. Tarrakalvoissa haasteellisempia värejä ovat Engel tai Kupari. Jos näistä tarvitaan kalvoja niin ne tulisi teettää.

(päivitetty 9/2022)

Lataa väripaletit Adoben ohjelmiin (ASE) .zip

Lataa tarrakalvojen värimääritykset (PDF) .zip

Helsingin väripaletti syyskuussa 2022

Helsingin uudistettu väripaletti 9/2022

Oheisessa värimatriisissa esitetään esimerkkejä erityisen varmoista väriyhdistelmistä, joissa värien välinen kontrasti on riittävän suuri. Käyttämällä näitä väriyhdistelmiä varmistat tekstien paremman näkyvyyden kaikille. Käyttäessäsi muita väriyhdistelmiä huomioithan saavutettavuuden esimerkiksi elementtien kokoa riittävästi kasvattamalla.

Helsingin väripaletissa on runsaasti värejä käytettävissä. Oheinen taulukko näyttää mitkä värit toimivat erityisen hyvin yhteen. Valittuun pohjaväriin (vaakarivi) voidaan yhdistää taulukon osoittama lisäväri (pystyrivi).

Värejä yhdistettäessä on huomioitava, että valitut kaksi väriä eroavat toisistaan riittävästi; värien välisen kontrastin on oltava riittävän suuri.

Osa näistä sallituista väriyhdistelmistä on haastavia. Niidenkin käyttö on perusteltua laajoissa väripinnoissa ja -pintojen yhdistelmissä. Tällaisten yhdistelmien avulla voidaan luoda Helsingille ominaista, omaperäistä viestintää.

Taulukko joka näyttää mitkä värit toimivat hyvin yhteen.

a. Tunnuksessa

Lähtökohtaisesti Helsingin kehystunnusta käytetään mustana tai valkoisena. Tunnuksen käyttö on sallittua toteuttaa myös brändiväreillä. Näissä tapauksissa on varmistettava, että luettavuus on riittävä eikä yleisvärityksestä tule levoton.

b. Tunnus värillistä taustaa vasten

Värillistä taustaa vasten käytetään pääosin valkoista tunnusta. Tarpeen mukaan voi käyttää myös mustaa.

c. Väriyhdistelmät

Osa sallituista väriyhdistelmistä ovat vaativia. Niiden käyttö rajataan vain väripintojen jaotteluun. Erikoiset väriyhdistelmät ovat kuitenkin ilmeen tärkeä ominaisuus, jolla voidaan luoda Helsingille ominaista, omaperäistä viestintää.

Vaativat väriyhdistelmät toimivat parhaiten taustoissa ja isoissa pinnoissa. Muista viestin selkeys ja luettavuus. Informaation esittämisessä ei pidä käyttää vaativia yhdistelmiä. Erityisesti pienen tekstikoon värivalinnoissa tulee valita selkeästi erottuvia väriyhdistelmiä. Saavutettavuuden helpottamiseksi on alempana taulukko, jossa on vain turvallisia väriyhdistelmiä.

a. Tunnuksesta saa käyttää eri brändiväriversioita.
Helsingin kehystunnusta eri väritaustalla.
Helsingin kehystunnuksen värihyhdistelmät.
c. Malleja varmoista teksti väripohjalla -yhdistelmistä.
c. Malleja varmoista teksti väripohjalla -yhdistelmistä.
c. Malleja vaativista yhdistelmistä, joita tulee käyttää vain väri- pintojen jaottelussa.
c. Malleja vaativista yhdistelmistä, joita tulee käyttää vain väri- pintojen jaottelussa.
c. Värien tulisi olla koskemattomia: ei haalennuksia, ei sekoitteita, eikä läpinäkyvyyksiä tai muitakaan efektejä. Ilmeen infografiikka ei kuitenkaan noudata tätä kieltoa (poikkeus).
c. Värien tulisi olla koskemattomia: ei haalennuksia, ei sekoitteita, eikä läpinäkyvyyksiä tai muitakaan efektejä. Ilmeen infografiikka ei kuitenkaan noudata tätä kieltoa (poikkeus).