Valokuvaohjeet

Kuvamaailman lähtökohtana ovat ihmiset ja emootio: mitä Helsingissä voi kokea ja tuntea. Näytämme aitoa jokapäiväistä Helsinkiä ja helsinkiläisen hyvää arkea: ihmisiä, yhdessä tekemistä, riemukkuutta ja hauskoja yksityiskohtia.

Helsinki ei ole vain ydinkeskustaa. Kaupunginosat eri-ikäisine ja taustaisine ihmisineen ovat tärkeä osa kaupunkikuvaa. Näytämme kuvissa myös rohkeasti rakentuvaa ja keskeneräistä kaupunkia.

Helsingin kaupungin kuvakerronta pohjautuu Hel of an impact -brändikolmioon, joka muodostuu neljästä kulmakivestä. Helsingin kaupungin kuvakerronnan aiheet on johdettu näistä kulmakivistä.

Teemat ja kuva-aiheet:

 1. Muuttuva Helsinki
 2. Toimiva Helsinki
 3. Kontrastien Helsinki
 4. Omaperäinen Helsinki
Brändi pyramidi.

Käsittelytapa ja kuvien toteutus

Helsingin kaupungin valokuvien tyyli on autenttinen, eli kuvissa tulee välttää lavastamisen tuntua. Kuvien tulee vangita ja välittää katsojalle aito Helsingin tunnelma sellaisena kuin se katsojalle näyttäytyy.

Kuvat näyttävät Helsingin kaupungin monipuolisena ja elinvoimaisena kaupunkina.

Kuvien keskiössä ovat ihmiset ja elinympäristö.

Helsinkiläisten moninaisuus ja yhdenvertainen toimijuus

Helsinkiläisten moninaisuus on valtavirtaa ja näkyy normaalina asiana. Kaikkien helsinkiläisten tulee voida samaistua kuviin, ei ainoastaan tietyt normit täyttävien. Kuvilla halutaan aktiivisesti mahdollistaa helsinkiläisille erilaisia rooleja ja laajentaa normaaliuden käsitettä. Kuvissa näkyy asukkaiden koko kirjo sekä heidän yhtäläiset mahdollisuutensa ja kykynsä aktiiviseen toimijuuteen.

Apukysymyksiä moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kuvaamiseen:

 1. Heijastaako kuva helsinkiläisten moninaisuutta ja moniäänisyyttä?
 2. Laajentaako kuva käsitystä helsinkiläisyydestä?
 3. Välittyykö kuvassa historiallisesti todenmukainen Helsinki?

Muutos ja sen tuomat mahdollisuudet on yksi Helsinki-brändin kulmakivistä.

Muutos näkyy jättimäisten aluehankkeiden ohella esimerkiksi elinkeinorakenteessa ja kansainvälistyvässä kaupunkikuvassa.

Muutosten takana ovat usein kaupunkilaiset, jotka haluavat itse kehittää kotikaupunkiaan.

Helsinkiläiset ovat ulkonäöltään ja taustoiltaan moninaisia ja keskenään samanarvoisia riippumatta kulttuurista, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, asuinpaikasta tai koulutuksesta. Erilaiset ulkonäöt ja pukeutumistyylit ovat kuvissa valtavirtaa, niille ei anneta etnistäviä tai erottelevia merkityksiä.

Esimerkkejä kuva-aiheista:

 • Kansainvälistyminen
 • Elinkeinorakenne
 • Aluehankkeet
 • Vaikuttaminen elinympäristöön

Kansainvälistyminen

Elinkeinorakenne

Aluehankkeet

Vaikuttaminen elinympäristöön

Helsinki on älykäs, turvallinen ja kompakti kaupunki, jossa muotoilemme yhdessä modernia kaupunkielämää.

Ilman ensiluokkaisesti hoidettuja perusasioita Helsinkiin ei synny maailman houkuttelevimpia osaamiskeskittymiä, vetovoimaista yritystoimintaa eikä maailman edistyksellisintä arkea.

Helsinkiläiset ovat toimintakyvyltään moninaisia ja voivat käyttää esimerkiksi pyörätuolia tai valkoista keppiä. Toimintakyky ei rajoita aktiivista osallistumista monenlaiseen arkiseen toimintaan.

Osaaminen ja koulutustaso on Helsingissä huippuluokkaa. Muita vahvuuksiamme ovat esimerkiksi matala hierarkia, tiiviit verkostot sekä joustava yhteistyö yritysten ja yliopistojen välillä.

Esimerkkejä kuva-aiheista:

 • Kaupungin puitteet
 • Peruspalvelut
 • Osaaminen ja koulutus
 • Matala hierarkia

Kaupungin puitteet

Peruspalvelut

Osaaminen ja koulutus

Matala hierarkia

Helsingillä on oma tunnistettava tyyli ja tunnelma, josta me kaupunkilaiset voimme olla ylpeitä. Emme halua olla liian siloteltuja, kiiltokuvamaisia kosmopoliitteja, vaan meissä on särmää.

Helsinki on virkistävien vastakohtien kaupunki. Missäpä muussa pääkaupungissa esimerkiksi syke ja rauha ovat vain kivenheiton päässä toisistaan.

Helsinkiläiset elävät ja toimivat monenlaisissa ympäristöissä. Asukkaiden moninaisuus ei paikannu tiettyihin kaupunginosiin tai ympäristöihin. Esimerkiksi iäkkäät ihmiset eivät ole vain palvelutaloissa tai maahanmuuttajat tietyissä kaupunginosissa. Erinäköisiä ihmisiä näkyy kaikissa kaupunginosissa ja ympäristöissä tekemässä tavanomaisina pidettyjä asioita.

Helsingistä löytyy paljon kiinnostavia kontrasteja, ajattelepa vaikka kesää ja talvea, luontoa ja kaupunkia, tiedettä ja taidetta.

Esimerkkejä kuva-aiheista:

 • Rosoisuus
 • Syke ja Rauha
 • Sääkontrastit
 • Luonto ja kaupunki
 • Tiede ja taide

Rosoisuus

Syke ja Rauha

Sääkontrastit

Luonto ja kaupunki

Tiede ja taide

Helsinki on kaupunki, jossa erilaisuutta arvostetaan. Täällä jokainen voi olla oma aito itsensä, olitpa kuinka omintakeinen tai tavallinen tahansa.

Helsinkiläisten keskinäiset roolit ovat moninaisia. Ulkonäkö, tausta, ikä tai toimintakyky eivät jaa ihmisiä toimijoihin ja toiminnan kohteisiin.

Moninaisuus näkyy myös perheissä, joissa voi olla yksi tai useampi vanhempi, jotka ovat samaa tai eri sukupuolta. Perheet voivat olla muualta Suomeen muuttaneita, kahden kulttuurin perheitä tai lapset voivat olla adoptoituja toisesta maasta. Perheenjäsenten toimintakyky voi vaihdella. Kaikenlaiset perheet esitetään tavallisina perheinä.

Omaperäisyys on asia, josta kaupunkimme tunnistetaan. Helsinki tunnetaan kaupunkina, jossa on luova ilmapiiri ja vahva, osallistava kokeilukulttuuri.

Helsingissä syntyy jatkuvasti kaikkea uutta ja odottamatonta: ilmiöitä, innovaatioita ja taatusti erottuvaa kaupunkikulttuuria. Parhaat ajatukset leviävät täältä kauas maailmalle saakka.

Esimerkkejä kuva-aiheista:

 • Ihmiset ja ympäristö
 • Lähikuvat ihmisistä
 • Kaupunkikulttuuri
 • Ilmiöt
 • Innovaatiot

Ihmiset ja ympäristö

Lähikuvat ihmisistä

Kaupunkikulttuuri

Ilmiöt

Innovaatiot

Osana Helsingin kuvakerrontaa voidaan hyödyntää myös laajaa historiallista kuvastoa.

Kuvia voidaan käyttää joko yksittäisinä tai kuvista voidaan muodostaa kuvapareja.

Ihminen joka istuu tuomiokirkon portailla.

Esimerkki kuvapinnanjakamisesta koromuodolla.

Kuvapinnan jakamisessa voidaan muo- dostaa seuraavanlaisia kuvien, muotojen ja värien rinnastuksia:

 1. Kuva ja väripinnan yhdistelmä eri kuvia ja värejä käyttäen.
 2. Kahden kuvan yhdistäminen koko- ja värikontrastien saavuttamiseksi.
 3. Kahden kuvan yhdistäminen sääkontrastien saavuttamiseksi.
 4. Historiallisen ja nykyaikaisen kuvan yhdistäminen.
Esimerkki kuvapinnanjakamisesta taustavärillä.
Esimerkki kuvapinnanjakamisesta koromuodolla.
Esimerkki kuvapinnanjakamisesta. Historiallisen ja nykyaikaisen kuvan yhdistäminen.
 • Helsinkitarina
 • Helsingin brändikonsepti
 • Aineistopankkiohjeet kuvaajalle
 • Kuvauslupa kuvissa esiintymiselle

Aineistopankki

Toimita kuvaajalle aineistopankkiohjeet, joissa ohjeistetaan kuvien nimeämiskäytännöt ja kuinka kuvat toimitetaan tilaajalle.

Brändikonsepti

Lähetä kuvaajalle myös linkki Helsingin brändikonseptiin. Kaikessa tekemisessä tulisi aina palata brändikolmioon, joka brändikonseptin luettua avautuu kuvaajalle ja on loistavaa taustamateriaalia luovalle työlle.

Helsingin brändikonsepti ja tausta-aineisto löytyy sivuilta:

www.brandnewhelsinki.fi/2020

Helsinkitarina

Kuvausbriiffin lisäksi, toimita kuvaajalle taustamateriaaliksi Anna Moilasen ja Marjaana Toimisen One HEL of an Impact -brändikonseptin sanoitus ”Minun Helsinkini”.

Tarina on ansiokas kiteytys siitä, mitä valokuvin pyritään visuaalisesti vangitsemaan ja viestimään.

Lataa Helsinki-tarina (.pdf)