Usein kysytyt kysymykset

On! Kannattaa katsoa nämä helsinkikanavalla olevat videot:

Pikaopas Helsingin visuaaliseen ilmeeseen

Pikaopas Helsingin brändiarkkitehtuuriin

Kehystunnusta käytetään pääsääntöisesti kaikessa kaupungin visuaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Kaupungin ja sen yhteistyökumppanien yhteisissä materiaaleissa käytetään kehystunnuksen mustavalkoista versiota. Helsinki-kehystunnus allekirjoittaa Helsinkiin liittyvät materiaalit. Helsingin kehystunnus on rekisteröity tavaramerkki.

Kaupunkien, joilla on vahva brändi ja siitä konkreettisesti viestivä visuaalinen ilme, on helpompi myydä tuotteitaan ja palveluitaan, houkutella ihmisiä ja investointeja sekä vaikuttaa niitä koskevaan päätöksentekoon. Uusi yhtenäinen visuaalinen ilme tuo kilpailuetua ja vahvistaa mielikuvaa vetovoimaisesta Helsingistä. Se näyttäytyy kaupunkilaisille asukaslähtöisempänä ja ymmärrettävämpänä viestintänä ja markkinointina kaupungista ja sen palveluista. Lisäksi kaupungin työntekijät saavat parempia viestintä- ja markkinointityökaluja ja -malleja omassa työssä käytettäväksi.

Kaksikielistä Helsinki / Helsingfors -kehystunnusta käytetään kaksikielisissä materiaaleissa tai selkeästi kaksikielisyyttä edustavissa tilanteissa. Kaksikielisyys on tärkeä huomioida ja siksi Helsingillä on kaksikielinen versio tunnuksesta. Ruotsinkielistä Helsingfors-kehystunnusta käytetään täysin ruotsinkielisessä ympäristössä. Kun yhteys on kansainvälinen, käytetään aina yksikielistä Helsinki-kehystunnusta vahvistamaan Helsingin kansainvälistä brändiä.

Kaupungille on luotu kuvapankki ja kuvaohjeistus, joka on kaikkien kaupungin viestintää ja markkinointia tekevien käytettävissä. Katso kohta “Valokuvaohjeisto

Brändin mukaiset valokuvat ja aineistot ovat MyHelsinki-sivustolla: http://materialbank.myhelsinki.fi/search/1

Valokuvia löytyy myös Helsingin kaupungin aineistopankista: https://helsinki.emmi.fi/

Helsinki-kehystunnuksen alla toimivat kaupunginkanslia ja kaikki toimialat.

Kuitenkin, jos kyseessä on kaupunkilaisten kesken vakiintunut käsite, instituutio tai tunnistettu erisnimi erityisesti (ikoniselle) rakennukselle tai paikalle, annetaan opasteissa mahdollisuus oman kehystunnuksen käytölle. Vakiintuneet nimet ovat tunnuksessa Helsinki-sanan tilalla. Kehystunnus kiteyttää Helsingin omistajuuden ja määrittää sen, että palvelutarjoaja, paikka tai toiminto on selvästi Helsingin kaupungin tuottamaa palvelua.

Oman kehystunnuksen ja Helsingin kehystunnuksen yhteiskäyttö on kiellettyä.

Helsinki-kehystunnus allekirjoittaa kaikki kaupungin viestit.

Kehystunnuksen rakenne on ohjeistettu. Helsinki-kehystunnuksen alkuperäistiedostot ovat ladattavissa kohdasta “Tunnus”

​​​​​​​Helsingin visuaalisen ilmeen ja brändi-identiteetin omistajuus ja ohjaus on Kanslian viestintäosaston brändi ja tapahtumat -yksikössä. Helsinki-tuotteiden kehittäminen ja hankinta on keskitetty laadun takaamiseksi ja hankinnan tehostamiseksi kaupungin omaan logistiikkakeskukseen. Monet tuotteista on kehitetty ja valmistettu kierrätetyistä materiaaleista kaupungin hankinnan ja strategian ympäristö- ja sosiaalisen vastuun linjausten mukaisesti.

Helsinki-tuotteita on saatavilla kaupungin erilaisiin tarpeisiin kuten tapahtumiin jne. ja niitä voi tilata kätevästi suoraan sisäisen tilausjärjelmän (Bosti) kautta. Myös esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden työvaatteisiin saa painatuksia logistiikan asiakaspalvelusta (esim. nuoriso-ohjaaja -teksti huppariin). Helsingille tehdyt tuotteet löytyvät tilausjärjestelmällä hakusanoilla Helsinki sekä Helsingfors.

Pääasiassa eivät saa. Tunnus on rekisteröity ja käyttö rajattu kaupungin tarjoamiin palveluihin tai kun Helsingin kaupunki on yhteistyökumppanina mukana esimerkiksi tuotteen, palvelun tai tapahtuman tuottamisessa.

Valitse tilanteen mukaan sopiva väri tai väriyhdistelmä. Pyri pitämään väritys rajallisena ja huomioi kuvia käyttäessä, ettei mene levottomaksi. Väreillä voi kategorisoida asioita, joko yhdenmukaistamalla sarjaksi tai erottamalla eri kategorioihin tai vaikka ilmestysvuosiin. Värien kokonaismäärällä on haluttu mahdollistaa riittävä vaihtelu viestinnän rytmittämisessä ajan saatteessa luotavan jatkumona tai vaihteluna. Tarkempi ohjeistus kohdassa “Värit”

Värien varaaminen yhdelle taholle on kiellettyä. Värejä tulee käyttää vaihtelevasti ja tilanteen mukaan. Tilanteen mukaiset värivalinnat ovat sallittuja.

Valokuvien lisäksi ilmeessä on sallittua käyttää kuvituksia. Kuvituksia tulee käyttää harkitusti tyylikkään kokonaisuuden saavuttamiseksi. Kuvituksissa voi ammentaa muotoja ja värejä visuaalisesta ilmeestä.

Kuvituselementteinä toimivat hienosti myös käytössä olevat ikonit ja piktogrammit esim. isossa koossa. Luonnollisesti on myös sallittua esittää aiheen mukaista kuvitusta, esimerkiksi lasten tekemiä piirustuksia päiväkodin viesteissä.

Helsinki-kehystunnuksen alla toimivat kaupunginkanslia ja kaikki toimialat.

Jos kyseessä on kaupunkilaisten kesken vakiintunut käsite, instituutio tai tunnistettu erisnimi erityisesti (ikoniselle) rakennukselle tai paikalle, annetaan opasteissa mahdollisuus oman kehystunnuksen käytölle. Vakiintuneet nimet, kuten koulut, kirjastot, nuorisotalot ja Uimastadion, Kisahalli, Stoa, Oodi ja Arbis, ovat tunnuksessa Helsinki-sanan tilalla. Kehystunnus kiteyttää Helsingin omistajuuden ja määrittää sen, että palvelutarjoaja, paikka tai toiminto on selvästi Helsingin kaupungin tuottamaa palvelua.

Oman kehystunnuksen ja Helsingin kehystunnuksen yhteiskäyttö on kiellettyä.


Ilmettä tullaan käyttämään vuosikymmeniä. Uusi ilme on ajaton, moneen taipuva ja toimiva. Sitä käytetään virallisesta lomakkeesta musiikkitapahtumaan. Brändimielikuva kehittyy pitkällä aikajänteellä. Yhtenäisen identiteetin avulla on mahdollista luoda maailmanlaajuinen vahva brändi.

Saa animoida. Aaltokorojen animaatioista löytyy avuksi myös valmiit pohjat alla oleva linkistä.

Lataa pohjat (After Effects, ProRes4444 ja Lottie animaatiot)

Helsinki-kehystunnusta käytetään kaikessa Helsingin viestinnässä ja markkinoinnissa. Helsingin perinteistä vaakunaa voidaan käyttää erityisen juhlallisissa yhteyksissä, esimerkiksi valtiovierailujen, kaupungin juhlavuosien yhteydessä ja kaupungin sinettinä.

Käyttäjäkokemukseltaan ja ilmeeltään kaupunki pyrkii yhteisyyteen. Ilme sitoo sivustot ja palvelut yhteen ja navigoinnin pitää olla helppoa. Toiminnallisia elementtejä kannattaa käyttää niin, ettei kaikki käyttöliittymät ovat linjassa. Valmiita työkaluja verkkoympäristön suunnitteluun saa kohdasta “Käyttöliittymäsuunnittelun tuki

Molempien tavoitteena on ymmärrettävämpi ja yhtenäisempi viesti Helsingistä. Kaupungilla ei ollut ennen yhtenäistä visuaalista ilmettä, vaan muun muassa virastolla ja hankkeilla oli aiemmin omat ilmeensä ja tunnuksensa. Yhtenäinen visuaalinen ilme tuo kilpailuetua ja vahvistaa mielikuvaa vetovoimaisesta Helsingistä. Se näyttäytyy kaupunkilaisille asukaslähtöisempänä ja ymmärrettävämpänä viestintänä ja markkinointina kaupungista ja sen palveluista.