Helsinki-kehystunnus (logo)

Tunnus on rekisteröity tavaramerkki ja on nimetty Helsinki-kehystunnukseksi.

Helsingin kehystunnus koostuu Helsinki Grotesk -kirjasintyypillä kirjoitetusta Helsinki-tekstistä, jota ympäröi Helsingin kaupungin vaakunasta johdettu kehysmuoto. Suhteiltaan ja asettelultaan määritelty kokonaisuus muodostaa Helsingin virallisen tunnuksen, logon. Helsinki-kehystunnuksen originaalitiedostot ovat ladattavista tämän sivun alalaidasta, tunnuksia ei tule luoda uudelleen.

Helsinki-kehystunnus on ensijainen logo. Myös kansainvälisesti käytetään aina Helsinki-kehystunnusta kaikessa kaupungin visuaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Kaupungin ja sen yhteistyökumppanien yhteisissä materiaaleissa käytetään tyypillisesti kehystunnuksen mustaa tai valkoista versiota.

Kaksikielisyys on tärkeä huomioida ja siksi Helsingillä on ruotsinkielinen ja olemassa on myös kaksikielinen versio tunnuksesta. Ruotsinkielistä versiota käytetään täysin ruotsinkielisissä tilanteissa ja materiaaleissa.

Lataa tunnuspaketti (.pdf, .png)

Lataa tämä sivu (.pdf)

Helsinki-kehystunnus.
Helsinki-kehystunnus (logo)
Ruotsinkielinen versio
Ruotsinkielinen versio
Kaksikielinen versio.
Kaksikielinen versio

Helsingillä on arvokas kielihistoria, jossa ruotsinkielellä on merkittävä rooli. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida kaksikielisen tunnuksen käyttö eri tilanteissa. Ruotsinkieli tulee olla edustettuna kaikessa viestinnässä, joka palvelee kaupunkilaisia ja kaksikielistä väestöä.

Helsingin kaupungilla on kaksikielinen (2.), ruotsinkielinen (3.) ja suomenkielinen (1.) versio tunnuksesta. Kaksikielistä versiota käytetään kaksikielisissä yhteyksissä ja tilanteissa joissa kaksikielisyys on edustettuna. Ruotsinkielistä versiota käytetään täysin ruotsinkielisissä yhteyksissä.

Kansainvälisessä markkinoinissa ja visuaalisessa kommunikaatiossa, joka palvelee useampaa kieliryhmää ja vaatii laajinta tasa-arvoa kaikkien kieliryhmien välillä, käytetään kansainvälistä tunnusta (1.).

Tämä versio tunnuksesta on kaupungin rekisteröity, kansainvälinen tavaramerkki ja Helsingin pääasiallinen tunnus.

Kaksikielisiä yhteyksiä ovat palvelut, kommunikaatio, opastaminen ja muu näkyvyys, joka palvelee kaupunkilaisia.

Esimerkki tunnuksen valinnasta:

  • Suomenkielisessä materiaalissa käytetään Helsinki-tunnusta.
  • Ruotsinkielisessä materiaalissa käytetään Helsingfors-tunnusta.
  • Kaksikielisessä materiaalissa käytetään Helsinki-Helsingfors -tunnusta.
  • Kolmikielisessä materiaalissa käytetään Helsinki-tunnusta.

Kaupungin brändituotteet, messutuotteet ja toimialojen tarvitsemat tuotteet tehdään eri tunnusversioilla, tilanteesta riippuen. Ruotsinkielisten palveluiden työntekijöiden työvaatteet ovat ruotsinkielellä ja suomenkielisten palveluiden työvaatteet ovat suomenkielellä.

Kaupungintalo edustaa demokraattista päätöksentekoa ja Suomen virallisten kielten rooli korostuu erityisesti Kaupungintalolla tapahtuvissa toiminnoissa. Kaupungintalon yhteisissä tiloissa on harkinnan mukaan suotavaa käyttää kaksikielistä versiota tunnuksesta.

Helsingin kaupungin viestintä tulee mahdollisuuksien mukaan olla sekä suomeksi että ruotsiksi, palvellakseen paremmin kaksikielistä väestöä. Tämän tulee näkyä kaupungin tarjoamissa palveluissa.

Helsinki-kehystunnuksesta tulee käyttää ainoastaan sen originaalitiedostomuotoja. Kaikki muu muokkaaminen, venyttäminen ja tehosteiden käyttö on kiellettyä.

Helsinki-kehystunnuksella on määritelty muoto. Tekstin suhde kehykseen on lukittu ja rakentuu ohessa esitetyn ohjeen mukaisesti. H-kirjaimen leveys määrää tekstilogon etäisyyden reunoihin.

Kehystunnukselle ei ole määritelty maksimikokoa. Minimikooksi on määritelty 25 mm (tunnuksen leveys). Pieneen kokoon tunnusta toisinnettaessa on tärkeää varmistaa, että tunnus säilyy tunnistettavana ja helppolukuisena. Näyttösovelluksissa minimikooksi suositellaan 200 pikseliä (leveys). Näissäkin tapauksissa optimaalinen minimikoko tulee varmistaa sovelluskohtaisesti.

Tekstilogon sijoittaminen kehystunnuksen sisälle on vakioitu.
Tekstilogon sijoittaminen kehystunnuksen sisälle on vakioitu.
Tunnuksen minimikoko.
Minimikoko
Kehystunnuksen viivanpaksuus määrittyy H-kirjaimen rungon mukaan.
Kehystunnuksen viivanpaksuus määrittyy H-kirjaimen rungon mukaan.

Tunnuksen käytössä tulee noudattaa kehystunnukselle määriteltyä suoja-aluetta. Suoja-alue on tunnuksen ympärille määritetty alue, jonka sisälle ei saa tuoda muita elementtejä.

Suoja-alue toimii myös marginaalina. H-kirjaimen korkeus määrittää marginaalin reunoihin. Ohessa on esitetty Helsinki-kehystunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat suhteessa formaattiin.

Kehystunnuksen suoja-alue muodostuu tunnuksen H-kirjaimesta. Suoja-alue on H-kirjaimen korkeus mitattuna tunnuksen uloimmista pisteistä joka suuntaan.
Kehystunnuksen suoja-alue muodostuu tunnuksen H-kirjaimesta. Suoja-alue on H-kirjaimen korkeus mitattuna tunnuksen uloimmista pisteistä joka suuntaan.
Ehdoton minimi suoja-alue logoa käytettäessä pienessä koossa.
Ehdoton minimi suoja-alue logoa käytettäessä pienessä koossa.
Marginaalit
Marginaalit
Tunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat
Tunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat

Helsingin brändiarkkitehtuurin mukaisesti
tasolla 1 käytetään Helsinki-kehystunnusta.
Omien tunnusten suunnittelu ja käyttö on kielletty.

Tason 1 toimijat voivat kirjoittaa nimensä Helsingin
visuaaliseen ilmeeseen määriteltyä Helsinki
Groteskia käyttäen.

Visuaalisen ilmeen ja markkinoinnin ja viestinnän sovelluksissa oman nimen ohella käytetään aina myös Helsingin kehystunnusta.

Voit ladata uusimman ohje-pdf:n tästä

Päivitetty: marraskuu 2021

Tunnuksesta tulee käyttää ainoastaan sen originaalitiedostoja. Kaikki venyttäminen, muokkaaminen ja tehosteiden käyttö on kiellettyä.

Kehystunnusta tulee käyttää harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti.
Vieressä on esitelty virheellisiä ja kiellettyjä käyttötapoja.

1, 2, 3. Tunnus ei erotu taustasta (ei riittävää kontrastia).

4. Tunnus sijoitettu toisen irrallisen elementin päälle.

5. Tunnuksen mittasuhteet vääristyneet.

6. Tunnusta käännetty.

7. Tunnus sijoitettu toisen elementin sisälle.

8. Tunnuskehys ja tekstilogo eri väreillä.

9, 10. Tunnus umpeen värjätty.

11, 12. Tehosteiden käyttö, kuten heittovarjo, hehku ja muut 3D-tehosteet.

13. Tunnuksen laatu ei ole riittävä.

14. Kaksikielinen tunnus yksikielisessä materiaalissa.  

Tunnuksen virheellinen käyttö.

Helsinki-kehystunnuksen perusmuoto on sen ensisijainen käyttömuoto.

Helsingin kehystunnus mahdollistaa tarvittaessa eri kieliversioiden luomiseen. Uusia kieliversioita voi luoda vain oheisen animaation mukaisesti.

Ruotsinkielistä versiota käytetään pelkästään ruotsinkielisten materiaalien ja organisaatioiden yhteydessä. Kaksikielistä versiota käytetään tarpeen mukaan kaksikielisissä materiaaleissa.

Jos kansainvälisessä markkinoinnissa on tarpeen tuoda esille Helsingin tarkempi maantieteellinen sijainti, voidaan käyttää Finland-liitteistä kehystunnusta.
Jos kansainvälisessä markkinoinnissa on tarpeen tuoda esille Helsingin tarkempi maantieteellinen sijainti, voidaan käyttää Finland-liitteistä kehystunnusta.