Helsinki-kehystunnus (logo)

Tunnus on rekisteröity tavaramerkki ja se on nimetty Helsinki-kehystunnukseksi.

Helsingin kehystunnus koostuu Helsinki Grotesk -kirjasintyypillä kirjoitetusta Helsinki-tekstistä, jota ympäröi Helsingin kaupungin vaakunasta johdettu kehysmuoto. Suhteiltaan ja asettelultaan määritelty kokonaisuus muodostaa Helsingin virallisen tunnuksen, logon.

Helsinki-kehystunnuksen originaalitiedostot ovat ladattavista tämän sivun alalaidasta, tunnuksia ei tule luoda uudelleen.

Kaupungin ja sen yhteistyökumppanien yhteisissä materiaaleissa käytetään tyypillisesti kehystunnuksen mustaa tai valkoista versiota.

kolme tunnusvaihtoehtoa
Helsinki-kehystunnus, Helsingfors-kehystunnus ja kaksikielinen kehystunnus

Lataa tunnuspaketti (.pdf, .png)


Tunnuksen kieliversion valintaan vaikuttavat useat asiat: kuka tekee, kenelle tekee ja mitä tekee.  

Perussääntö on, että 

  • Helsinki-kehystunnusta käytetään suomenkielisissä, englanninkielisissä ja kansainvälisissä tilanteissa sekä materiaaleissa. 
     
  • Helsingfors-kehystunnusta käytetään ruotsinkielisissä tilanteissa ja materiaaleissa.
     
  • Kaksi- ja monikielisissä asukasviestintätilanteissa on varmistettava, että ruotsinkielinen tunnus on läsnä. Näitä ovat tilanteet, joissa viestintä on suunnattu kaupungin asukkaille viestintäkanavasta riippumatta esimerkiksi julkisessa tilassa tai sisätiloissa kuten asukastilaisuuksien, opasteiden tai ohjeiden muodossa. Tällöin käytetään joko kaksikielistä kehystunnusta tai toisistaan riittävän etäälle sijoitettuja samankorkuisia Helsinki ja Helsingfors kehystunnuksia.

Helsinki-kehystunnus on olemassa myös muilla kielillä kuin suomi ja ruotsi. Kyseistä kieliversiota voi käyttää sillä kielellä toteutetuissa tilanteissa ja materiaaleissa.  

Kuvaesimerkkejä tunnusten kieliversioiden yhteiskäytöstä 

1. Väärin. Yhdessä näkymässä saa olla vain yksi kehystunnus. Kokoesimerkki A4.

2. Oikein. Kaksikielinen kehystunnus yhdessä näkymässä. Kokoesimerkki A4.

3. Oikein. Kaksi kehystunnusta eri näkymissä tai puolilla. Esimerkiksi talon seinä.

4. Oikein. Kaksikielinen tunnus yhdessä näkymässä tai puolella. Esimerkiksi talon seinä.

5. Oikein. Useampi kehystunnus vierekkäin riittävän etäällä toisistaan. Esimerkiksi aita.

Yksi näkymä yksi tunnus

Helsinki allekirjoittaa tilanteet, materiaalit ja toimitilat omalla tunnuksellaan. Viestin selkeyden vuoksi yhdessä näkymässä saa olla vain yksi tunnusversio kerrallaan. Näkymällä tarkoitetaan sitä tilannetta, jonka henkilö voi havainnoida yhdellä kertaa yhdessä tilanteessa tai paikassa.  

Eri näkymiä voi olla esimerkiksi: 

  • Eri sivut  
  • Eri puolet  
  • Eri aika, esimerkiksi liikkuvassa kuvassa 

Riittävän pitkä fyysinen etäisyys

Poikkeuksina esimerkiksi haastatteluseinien logotapetit, joissa tunnusta käytetään moneen kertaan toistuvana graafisena elementtinä.

Mietitkö edelleen minkä tunnuksen valitset?

Ota yhteys kaupungin puolen toimeksiantajaan, oman toimialan viestintään ja sen graafisiin ammattilaisiin tai Helsingin kaupungin viestintäosaston brändi ja tapahtumat -yksikön asiantuntijoihin jos tarvitset apua oikean tunnusversion valintaan tai tilanteen kokonaisuuden ratkaisuun kehystunnuksen valinnan osalta.  

Helsinki-kehystunnuksesta tulee käyttää ainoastaan sen originaalitiedostomuotoja. Kaikki muu muokkaaminen, venyttäminen ja tehosteiden käyttö on kiellettyä.

Helsinki-kehystunnuksella on määritelty muoto. Tekstin suhde kehykseen on lukittu ja rakentuu ohessa esitetyn ohjeen mukaisesti. H-kirjaimen leveys määrää tekstilogon etäisyyden reunoihin.

Kehystunnukselle ei ole määritelty maksimikokoa. Minimikooksi on määritelty 25 mm (tunnuksen leveys). Pieneen kokoon tunnusta toisinnettaessa on tärkeää varmistaa, että tunnus säilyy tunnistettavana ja helppolukuisena. Näyttösovelluksissa minimikooksi suositellaan 200 pikseliä (leveys). Näissäkin tapauksissa optimaalinen minimikoko tulee varmistaa sovelluskohtaisesti.

Tekstilogon sijoittaminen kehystunnuksen sisälle on vakioitu.
Tekstilogon sijoittaminen kehystunnuksen sisälle on vakioitu.
Tunnuksen minimikoko.
Minimikoko
Kehystunnuksen viivanpaksuus määrittyy H-kirjaimen rungon mukaan.
Kehystunnuksen viivanpaksuus määrittyy H-kirjaimen rungon mukaan.

Tunnuksen käytössä tulee noudattaa kehystunnukselle määriteltyä suoja-aluetta. Suoja-alue on tunnuksen ympärille määritetty alue, jonka sisälle ei saa tuoda muita elementtejä.

Suoja-alue toimii myös marginaalina. H-kirjaimen korkeus määrittää marginaalin reunoihin. Ohessa on esitetty Helsinki-kehystunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat suhteessa formaattiin.

Kehystunnuksen suoja-alue muodostuu tunnuksen H-kirjaimesta. Suoja-alue on H-kirjaimen korkeus mitattuna tunnuksen uloimmista pisteistä joka suuntaan.
Kehystunnuksen suoja-alue muodostuu tunnuksen H-kirjaimesta. Suoja-alue on H-kirjaimen korkeus mitattuna tunnuksen uloimmista pisteistä joka suuntaan.
Ehdoton minimi suoja-alue logoa käytettäessä pienessä koossa.
Ehdoton minimi suoja-alue logoa käytettäessä pienessä koossa.
Marginaalit
Marginaalit
Tunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat
Tunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat

Helsingin brändiarkkitehtuurin mukaisesti
tasolla 1 käytetään Helsinki-kehystunnusta.
Omien tunnusten suunnittelu ja käyttö on kielletty.

Tason 1 toimijat voivat kirjoittaa nimensä Helsingin
visuaaliseen ilmeeseen määriteltyä Helsinki
Groteskia käyttäen.

Visuaalisen ilmeen ja markkinoinnin ja viestinnän sovelluksissa oman nimen ohella käytetään aina myös Helsinki-kehystunnusta ja asukasviestinnässä Helsingfors-tunnus on myös läsnä.

Voit ladata uusimman ohje-pdf:n tästä

Mallikuvat kaksikielisyydestä tulossa

Tunnuksesta tulee käyttää ainoastaan sen originaalitiedostoja. Kaikki venyttäminen, muokkaaminen ja tehosteiden käyttö on kiellettyä.

Kehystunnusta tulee käyttää harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti.
Vieressä on esitelty virheellisiä ja kiellettyjä käyttötapoja.

1, 2, 3. Tunnus ei erotu taustasta (ei riittävää kontrastia).

4. Tunnus sijoitettu toisen irrallisen elementin päälle.

5. Tunnuksen mittasuhteet vääristyneet.

6. Tunnusta käännetty.

7. Tunnus sijoitettu toisen elementin sisälle.

8. Tunnuskehys ja tekstilogo eri väreillä.

9, 10. Tunnus umpeen värjätty.

11, 12. Tehosteiden käyttö, kuten heittovarjo, hehku ja muut 3D-tehosteet.

13. Tunnuksen laatu ei ole riittävä.

14. Kaksikielinen kaksikerroksinen tunnus kansainvälisessä materiaalissa englanninkielisessä maassa.  

Tunnuksen virheellinen käyttö.

Helsinki-kehystunnuksen perusmuoto on sen ensisijainen käyttömuoto.

Helsingin kehystunnus mahdollistaa tarvittaessa eri kieliversioiden luomiseen. Uusia kieliversioita voi luoda vain oheisen animaation mukaisesti.

Suomenkielistä tunnusta käytetään suomenkielisissä tilanteissa ja materiaaleissa.

Ruotsinkielistä versiota käytetään ruotsinkielisten materiaalien ja organisaatioiden yhteydessä.

Kaksi- ja monikielisissä asukasviestintätilanteissa on varmistettava, että ruotsinkielinen tunnus on läsnä.

Englanninkielisissä tilanteissa ja kansainvälisessä markkinoinnissa ja visuaalisessa kommunikaatiossa käytetään Helsinki-kehystunnusta.

Jos kansainvälisessä markkinoinnissa on tarpeen tuoda esille Helsingin tarkempi maantieteellinen sijainti, voidaan käyttää Finland-liitteistä kehystunnusta.
Jos kansainvälisessä markkinoinnissa on tarpeen tuoda esille Helsingin tarkempi maantieteellinen sijainti, voidaan käyttää Finland-liitteistä kehystunnusta.