Ytindelning

Rutfält

För att hjälpa indelningen av ytor har ett rutfält skapats som bestämmer layouten i olika indelningar. Ytorna kan indelas antingen vertikalt, horisontellt eller diagonalt. Samma logik kan tillämpas i olika format, såsom A4 upprätt eller A4 liggande.

Skuror

Välj den vågskura du vill ha bland följande alternativ: Stiltje, Bas, Puls, Rytm, Daller, Bränning.

Skurans vinkel

Ytan kan indelas enbart med givna gradtal. Intill en mall för tillåtna gradtal.

Horisontellt rutfält

Exempel på horisontell indelning med hjälp av rutor.

Vertikalt rutfält

Exempel på vertikal indelning med hjälp av rutor. Skuran kan vara vilken som helst av de sex angivna.

Diagonalt rutfält

Exempel på diagonal indelning med hjälp av rutfält. Skuran kan vara vilken som helst av de sex angivna.

Användning av vågskurorna

Då man använder skuror bör det finnas minst 2 hela toppar per yta. Skuran ska alltid brytas vid den högsta eller den lägsta punkten Alltså vid halva toppen eller botten.

Flera exempel av vågskuror i olika storlekar.