Vanliga frågor

Ja!

Det finns två korta filmer på helsinkikanalet:

Pikaopas Helsingin visuaaliseen ilmeeseen (visual identitet på finska)

Pikaopas Helsingin brändiarkkitehtuuriin

Städer som har ett starkt varumärke och som visuellt och konkret kommunicerar detta, har lättare att sälja sina produkter och tjänster, att locka folk och investeringar till sig samt att påverka beslutsfattande som gäller städerna. Den nya visuella identiteten innebär en konkurrensfördel och förstärker visionen av Helsingfors dragningskraft. Det visas åt stadsborna som en mer invånarorienterad och begriplig kommunikation och marknadsföring från staden och om dess tjänster till stadsborna. Dessutom får stadens anställda bättre redskap för kommunikation och marknadsföring samt mallar för sitt eget arbete.

Den inramade logotypent används huvudsakligen i all den visuella marknadsföring och kommunikation som staden utför. I material som är gemensamt för staden och dess samarbetspartner används den svartvita versionen av loggan. Helsingfors inramade logotyp undertecknar material som har ett samband med Helsingfors. Helsingfors inramade logotyp är ett registrerat varumärke.

Den tvåspråkiga versionen Helsinki/Helsingfors används i tvåspråkigt material eller situationer där tvåspråkigheten är tydligt representerad. Det är viktigt att beakta tvåspråkigheten och därför har Helsingfors en tvåspråkig version av logotypen. Den svenska Helsingforslogotypen används i enspråkigt svenska miljöer. I internationella sammanhang används alltid den enspråkiga inramade logotypen Helsinki, för att stärka Helsingfors internationella varumärke.

Det är tillåtet att använda illustrationer och fotografier. Man bör använda illustrationer med måtta för att skapa en stilig helhet. Illustrationerna kan inspireras av den visuella identitetens former och färger.

Också ikoner och piktogram fungerar fint som illustrationer t.ex. i stort format. Det är givetvis tillåtet att presentera en bild enligt temat, t.ex. barnens teckningar i dagisets meddelande.

Staden har en bildbank och anvisningar för bilderna som alla som jobbar inom stadens kommunikation och marknadsföring kan använda. Se “Anvisningar för fotografier

Bilder och material som överensstämmer med varumärket finns på MyHelsinki-sajten: http://materialbank.myhelsinki.fi/search/1

Foton finns även i Helsingfors stads materialbank: https://helsinki.emmi.fi/

Det är förbjudet att reservera färger för enskilt bruk. Man ska använda färgerna med variation och enligt tillfälle. Det är tillåtet att välja färg enligt situation.

Stadens alla meddelanden undertecknas med Helsingfors inramade logotyp.

Stadskansliet och alla sektorer lyder under Helsingfors inramade logotyp.

Om det emellertid finns ett etablerat begrepp bland stadsborna, en institution eller ett karakteristiskt egennamn för en (ikonisk) byggnad eller plats, är det möjligt att skylta med en egen inramad logotyp. De etablerade namnen sätts in i logotypeni stället för ordet Helsinki. Det inramade emblemet sammanfattar Helsingfors ägarskap och anger att en serviceleverantör, plats eller funktion tydligt är producerad av staden.

Det är förbjudet att samtidigt använda en egen inramad logotyp och Helsingfors inramade logotyp.

Det finns anvisningar för den inramade logotypens struktur. Helsingforslogotypens originalfiler kan laddas från “Tunnus

Stadens anställda får produkter via stads eget Logistiikkakeskus (i Bosti hittar du både “Helsinki” och “Helsingfors” produkter).

Välj färg eller färgkombination som passar tillfället. Försök hålla färgen begränsad och när du använder bilder, se till att det inte blir för oroligt. Med färgerna kan man kategorisera saker, antingen förenhetliga till en serie eller särskilja i olika kategorier eller per publiceringsår. Med den totala mängden färger har man strävat efter att erbjuda tillräcklig variation för att ge rytm åt kommunikationen, kontinuerligt eller varierande i tiden. Närmare anvisningar i avsnittet “Färger

Helsingfors inramade logotyp används genomgående i all stadens kommunikation och marknadsföring. Helsingfors traditionella vapen kan användas i särskilt festliga sammanhang t.ex. under statsbesök, stadens jubileer och som stadens sigill.

Huvudsakligen inte. Logotypen är registrerad och användningen är begränsad till Helsingfors stads tjänster eller då Helsingfors stad är samarbetspartner, t.ex. i att producera en produkt, en tjänst eller ett evenemang.

Det får man. Det finns färdiga mallar för animering av vågskuran från länken nedan.

Ladda mallar (After Effects, ProRes4444 o. Lottie animationer)

Båda har som mål att Helsingfors ska förmedla ett mer begripligt och enhetligt budskap. Tidigare hade staden inget enhetlig visuell identitet. I ställer hade bland annat ämbetsverk och projekt egna visuella identiteter och logotyper. Den enhetliga visuella identiteten innebär en konkurrensfördel och förstärker uppfattningen om Helsingfors dragningskraft. Den visuella identiteten innebär en mer invånarorienterad och begriplig kommunikation och marknadsföring av staden och dess tjänster.

Stadskansliet och alla sektorer lyder under Helsingfors inramade logotyp.

Om det finns ett etablerat begrepp bland stadsborna, en institution eller ett karakteristiskt egennamn för en (ikonisk) byggnad eller plats, är det möjligt att skylta med en egen inramad logotyp. Etablerade namn på skolor, bibliotek, ungdomsgårdar och Simstadion, Sporthallen, Stoa, Ode och Arbis finns då i logotypen i stället. Den inramade logotypen sammanfattar Helsingfors ägarskap och anger att en serviceleverantör, plats eller funktion tydligt är producerad av staden.

Det är förbjudet att samtidigt använda en egen inramad logotyp och Helsingfors inramade logotyp.

Staden strävar efter harmoni visavi användarupplevelse och uttryck. Utseendet binder ihop sajter och tjänster och det ska vara lätt att navigera. Funktionella element ska användas så att alla användargränssnitt är i linje. Redskap för planering av nätmiljöer hittas här “Användargränssnitt och planeringsstöd

Identiteten ska användas i flera årtionden. Den är tidlös, funktionell och mycket flexibel. Den används i allt från officiella blanketter till musikevenemang. Varumärkets intryck utvecklas med tiden. Med hjälp av en enhetlig identitet kan man skapa ett globalt och starkt varumärke.