Typografi

Typsnitt

Typsnittet Helsinki Grotesk har planerats enkom för Helsingfors, den är ett klassiskt och tidlöst typsnitt utan seriff. Helsinki grotesk har fyra snitt: Regular, Medium, Bold och Black samt kursivering av varje snitt. Typsnittets personlighet har en tydlig koppling till emblemets bågar och de grafiska skurornas formspråk.

Om man inte har tillgång till Helsinki Grotesk ska man använda Arial.

Arial används bl.a. i kontorstillämpningar såsom Powerpoint. 

Underleverantörer kan beställa alla nödvändiga typsnitt (licenser) på adressen hello@camelot-typefaces.com  65€/snitt.

Bokstäver i stilen Helsinki Grotesk.
Ord i de olika snittarna av Helsinki Grotesk.
Helsinki Grotesk Regular
Helsinki Grotesk Regular
Helsinki Grotesk Regular Italic
Helsinki Grotesk Regular Italic
Helsinki Grotesk Medium
Helsinki Grotesk Medium
Helsinki Grotesk Medium Italic
Helsinki Grotesk Medium Italic
Helsinki Grotesk Bold
Helsinki Grotesk Bold
Helsinki Grotesk Bold Italic
Helsinki Grotesk Bold Italic
Helsinki Grotesk Black
Helsinki Grotesk Black
Helsinki Grotesk Black Italic
Helsinki Grotesk Black Italic

Texthierarki

Rubriker

Radavståndet för rubriken ska vara samma som typsnittets storlek. Om brödtexten är 10/12 ska den mindre mellanrubriken vara 15/15 och huvudrubriken 30/30.

Brödtext

I textmassor används radavståndet 120 %. Det betyder att om brödtexten är 10 pt ska radavståndet vara 12 pt. Intill exempel på storleken för rubriker och brödtext. Om man inte har tillgång till Helsinki Grotesk ska man använda Arial.

Helsinki Grotesk i olika storlekar och dess korrekta radavstånd.
Helsinki Grotesk
Fonten Arial i olika storlekar och dess korrekta radavstånd.
Arial

Användning i tillämpningar såsom broschyrer

Typsnittet Helsinki Grotesk är en av utseendets mest centrala element. Ibland är det på sin plats att endast tillämpa typografiska element, vilket är ett bra sätt att skapa ett starkt budskap t.ex. på omslag och planscher.

Användning av text på en plansch.
Användning av text på en plansch.