Tillgänglighetsutlåtande

Helsingfors Stads Visuella Identitetsguide är en tillgänglig webbtjänst. Denna tjänst ämnar sig följa A och AA nivåerna i riktlinjerna WCAG 2.1 enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Uppdaterad: 11.09.2019 15:09