Skuror

Grafiskt element

En del av det visuella utseendet bildas av grafiska element, vågskuror, som är inspirerade av Helsingfors vapen. Skurorna uttrycker den strategiska attityden: “One Hel of an Impact”. Det finns sex olika skuror. Vågskurorna bidrar med mångfald och variation till utseendet.

Skurorna får inte användas som ett streck eller ändras till bindestreck eller en annan form. Man får ändå dela ytan med formen Stiltje.

Man får inte skapa dylika element själv. Använd alltid elementens originalfiler. Man kan utnyttja de ursprungliga vektorfilerna genom att stycka, avgränsa eller upprepa men de bestämda  formerna måste alltid bevaras.

Nere på sidan kan du ladda ner ursprungsfilerna för vågskurorna samt deras animerade versioner.

Ladda ner skuror (.svg, .eps)

Vågskuretypen Bränning (Tyrsky).
Bränning (Tyrsky)
Vågskuretypen Daller (Värinä).
Daller (Värinä)
Vågskuretypen Rytm (Syke).
Rytm (Syke)
Vågskuretypen Puls (Pulssi).
Puls (Pulssi)
Vågskuretypen Bas (Perus).
Bas (Perus)
Vågskuretypen Stiltje (Tyyni).
Stiltje (Tyyni)