Presentationsunderlag

Det finns ett färdigt underlag för Helsingfors stads PowerPoint. Underlaget har flera exempel på möjliga uppställningar av innehållet.
(Typsnittet: alltid Arial)

Ladda PowerPoint-underlag

Flera exempel av underlag för PowerPoint.