Layoutunderlag

Det finns färdiga presentationsunderlag för Helsingfors stad, i vilka ingår exempel på sidlayout. Det finns stiliserade underlag (Word / Arial) och mångsidiga underlag för proffsanvändare (InDesign / Helsinki Grotesk).

Word-mallen finns med en och två spalter. Båda versionerna har två olika alternativ för första sidan och filerna har listats enligt tema (t.ex. Färg 1, Sommar, Skog osv.)

Välj det tema som passar ditt arbete bäst.

Underlag för proffs

De här underlagen har planerats för ombrytare. Filerna innehåller sidmallar och stil. Man kan variera sidorna, ta bort och ändra enligt behov, men presentationen ska utarbetas i enlighet med anvisningarna för det visuella utseendet. Proffsmallarna kräver fonten Helsinki Grotesk. Om du inte har denna på din maskin får du hjälp här.