Infografik

I Helsingfors stads kommunikation kan man använda sig av infografik för att visualisera information. Staden har fått en egen infografik i samma stil som den visuella identiteten.

Grafer och diagram skall vara tydliga och ha god färgkontrast. Delar som infinner sig bredvid varandra (som t.ex. sektorer och kolumner i diagram) kan använda sig av nyanser. I sin användning av nyanser måste man observera att tillgänglighetskraven inte uppfylls på grund av låg kontrast.

Ladda ner exempel (.pdf)

En samling infografiska exempel.