Ikoner

Illustrationsikoner

Det har skapats en egen ikonstil för Helsingfors. Ikonernas stil baserar sig på den inramade logotypens och vågskurans formspråk. Intill exempel från ikonbiblioteket. Ikonerna är indelade i två olika grupper, piktogram/illustrationsikoner och guideikoner som uppfyller de officiella tillgänglighetskraven. Piktogram hittas i “Skyltanvisningar”. Ikonerna kan användas som illustrationer.

Ladda ikonerna (.ai, .pdf, .jpg)

Illustrationsikoner.