Fotoanvisningar

Den värld vi möter i Helsingfors visuella identitet bygger på människor och på känslor, vad man kan uppleva och känna i Helsingfors. Vi visar upp vardagliga Helsingfors och helsingforsarens goda vardag. Människor tillsammans, glädje och kul detaljer.

Helsingfors är mer än stadskärnan. Stadsdelarna och dess invånare med olika bakgrund och ålder är en viktig del av stadsbilden. I våra bilder visar vi även modigt upp den halvfärdiga stad, som vi  håller på att bygga.

Helsingfors stads bildspråk bygger på varumärkestriangeln Hel of an impact, som består av fyra hörnstenar. Temana för Helsingfors stads bildspråk har härletts ur dessa hörnstenar.

Teman och bildmotiv:

 1. Föränderliga Helsingfors
 2. Fungerande Helsingfors
 3. Kontrasternas Helsingfors
 4. Egenartade Helsingfors
Helsingfors varumärkespyramid.

Behandling och utförande av bilder

Helsingfors stads fotografier har en autentisk stil, undvik att ta bilder som ser iscensatta ut. Bilderna bör fängsla tittaren och förmedla en genuin bild av Helsingfors, så som det ser ut för tittaren.

Bilderna visar Helsingfors stad som en mångsidigt och livskraftig stad.

Människor och livsmiljöer är bildernas mest centrala motiv.

Förändring och de möjligheter som förändringen för med sig är en av hörnstenarna i Helsingfors varumärke.

Förändringen syns i enorma projektområden samt t.ex. i näringslivsstrukturen och den allt mer internationella stadsbilden.

Vanligen är det stadsborna som ligger bakom förändringarna, de vill själva utveckla sin hemstad.

Exempel på bildteman:

 • Internationalisering
 • Näringslivsstruktur
 • Områdesprojekt
 • Inverkan på livsmiljön

Internationalisering

Näringslivsstruktur

Områdesprojekt

Inverkan på livsmiljön

Helsingfors är en smart, trygg och kompakt stad, där vi tillsammans designar ett modernt stadsliv.

Utan att man sköter basservicen exemplariskt uppstår inte världens mest attraktiva kompetenskluster i Helsingfors, ingen lockande företagsverksamhet eller världens mest framstegsvänliga vardag.

Kompetensen och utbildningsnivån är högsta nivå i Helsingfors. Våra övriga styrkor är låg hierarki, täta nätverk och ett flexibelt samarbete med företag och universitet.

Exempel på bildteman:

 • Stadens ramar
 • Basservice
 • Kompetens och utbildning
 • Låg hierarki

Stadens ramar

Basservice

Kompetens och utbildning

Låg hierarki

Helsingfors har sin egen karakteristiska stil och stämning som vi stadsbor kan vara stolta över. Vi vill inte vara slipade glansbildskosmopoliter, vi är lite kantiga.

Helsingfors är de stimulerande kontrasternas stad. I vilken annan huvudstad känner du stadens puls endast ett stenkast från lugnet och naturen.

I Helsingfors finns spännande kontraster, tänk bara på sommar och vinter, natur och stad, konst och vetenskap.

Exempel på bildteman:

 • Skrovlighet
 • Puls och lugn
 • Ombytligt väder
 • Natur och stad
 • Konst och vetenskap

Skrovlighet

Puls och lugn

Ombytligt väder

Natur och stad

Konst och vetenskap

Helsingfors är en stad där olikhet och originalitet uppskattas. Här kan var och en vara sitt äkta jag, oberoende av hur originell eller vanlig man är.

Originalitet är något som vår stad känns igen på. Helsingfors är känt som staden med en kreativ atmosfär och en stark, experimentell kultur där alla får vara med.

I Helsingfors uppstår hela tiden nya och oväntade saker; fenomen, innovationer och en garanterat avvikande stadskultur. De bästa idéerna sprider sig härifrån långt ut i världen.

Exempel på bildteman:

 • Mänskor och miljö
 • Närbilder på mänskor
 • Stadskultur
 • Fenomen
 • Innovationer

Mänskor och miljö

Närbilder på mänskor

Stadskultur

Fenomen

Innovationer

Som en del av Helsingfors bildspråk kan man även utnyttja den omfattande historiska bildbanken.

Bilderna kan användas antingen enskilt eller man kan presentera bilderna i par.

En människa som sitter på trappor.
Exempelbild på presentation av bilder i ett par.

Vid indelningen av bildyta kan man bilda följande kombinationer av bilder, former och färger:

 1. Kombination av bilder och färgad yta med olika bilder och färger.
 2. Kombination av två bilder för att nå kontrast av storlek eller färg.
 3. Kombination av två bilder för att nå väderkontrast.
 4. Kombination av historisk och modern bild.
Exempel av indelning av bildyta.
Exempel av indelning av bildyta.
Exempel av indelning av bildyta.
Exempel av indelning av bildyta.
 • Helsingforsberättelsen
 • Helsingfors varumärkeskoncept
 • Råd till fotografer gällande materialbanken
 • Tillstånd av dem som framträder på fotografi.

Materialbank

Skicka anvisningarna för materialbanken till fotografen. I dem finns det råd om hur bilder ska namnges och hur man skickar bilderna till beställaren.

Varumärkeskoncept

Skicka fotografen även länken till varumärkeskonceptet. Utgå alltid från varumärkestriangeln, vad du än gör. När fotografen har läst varumärkeskonceptet förstår hen detta, och det är ett ypperligt bakgrundsmaterial för kreativt arbete.

Helsingfors varumärkeskoncept och bakgrundsmaterialet hittas här:

http://www.brandnewhelsinki.fi/2020/sv/

Helsingfors berättelse

Utöver bildinfo, skicka även One HEL of an Impact-konceptets text ”Minun Helsinkini” av Anna Moilanen och Marjaana Tuominen till fotografen.

Berättelsen är en förtjänstfull resumé av hur man visuellt kan fängsla och informera med bilder.

Ladda ner Helsingforsberättelsen (.pdf)