Färger

Helsingfors färgpalett grundar sig på färger som syns och kan identifieras runt om i staden. Enstaka färger har preciserats så att de passar in i helheten.

I fyrfärgstryck används bestämda fyrfärgsnyanser (CMYK). Det har även fastställts egna nyanser av Pantone-färgerna för bestruket och obestruket papper.

Folie- och metallfärgstryck (Pantone) kan användas med färgerna guld och silver. I övrigt bör man använda nyanserna i de angivna värdena för RGB och CMYK. Man får inte använda procentuella värden eller nyanser av grått och svart.

I digitala miljöer bör man använda HEX/RGB-färger och Helsinki Design System (HDS).

Ladda ner färgpalett (ASE) .zip

Ladda Avery, Imageperfect, 3M ja Oracal färger (PDF) .zip

Helsingfors färgpalett

I det bifogade färgmatriset visas säkra färgkombinationer vars kontrast är tillräckligt stor. Genom att använda dessa kombinationer försäkrar du att texten syns överallt och för alla.

I Helsingfors färgpalett finns det rikligt med färger att använda. Den bifogade tabellen visar vilka färger som passar bra ihop. Man kan kombinera den valda bottenfärgen (horisontell rad) med en tilläggsfärg från tabellen (lodrät rad).

Då man kombinerar färger bör man observera att de två valda färgerna ska vara tillräckligt olika; färgernas kontrast ska vara tillräckligt stor.

Vissa av de tillåtna färgkombinationerna är krävande. Det är dock motiverat att använda dem på större ytor och kombinerade ytor. Med dessa kombinationer kan man skapa en originell kommunikation som är Helsingfors egen.

Et rutnät av Helsingfors färgkombinationer.

a. I logotypen

Utgångsläget är att Helsingfors inramade logotyp används i svart eller vitt. Det är också tillåtet att loggan utförs i varumärkets färger. I dessa fall ska man säkerställa att läsbarheten är tillräcklig och att det allmänna intrycket inte blir för oroligt.

b. Logotypen mot en färgad bakgrund

Man använder i första hand  en vit logotyp mot en färgad bakgrund. Om det behövs kan man även använda en svart.

c. Färgkombinationer

Vissa av de tillåtna färgkombinationerna är krävande. Användningen av dem begränsas endast till indelningen av färgade ytor. De originella kombinationerna är en viktig del av utseendet, med vilka man kan skapa en originell kommunikation som är Helsingfors egen.

De krävande färgkombinationerna fungerar bäst som bakgrund och på stora ytor. Det viktigaste är alltid att budskapet är tydligt och läsbart. Då man presenterar information ska man inte använda krävande kombinationer. Särskilt då man använder liten textstorlek ska man välja klart urskiljbara färgkombinationer.

a. Man får använda olika färgversioner av logotypen.
Et rutnät av Helsingfors logo på färgade bakgrunder.
Et rutnät av den svarta versionen av Helsingfors logo på färgade bakgrunder.
c. Mallar för säkra kombinationer av text på färgad botten.
c. Mallar för säkra kombinationer av text på färgad botten.
c. Mallar för krävande färgkombinationer som bör användas endast vid indelning av färgade ytor.
c. Mallar för krävande färgkombinationer som bör användas endast vid indelning av färgade ytor.
c. Färgerna ska vara intakta; man får inte bleka eller blanda dem, göra dem genomskinliga eller använda andra effekter. Det här förbudet gäller dock inte utseendets infografik (undantag).
c. Färgerna ska vara intakta; man får inte bleka eller blanda dem, göra dem genomskinliga eller använda andra effekter. Det här förbudet gäller dock inte utseendets infografik (undantag).