Det traditionella vapnet

Helsinki-logotyp används i all Helsingfors kommunikation och marknadsföring.

I vissa, sällan fall kan Helsingfors traditionella vapen användas i festliga sammanfall, t.ex. statsbesök, stadens jubileumsår och som stadens sigill.

Stadens traditionella vapen.