Användning av den visuella identiteten i tryckta och digitala ytor

Tips för att använda den visuella identitetens element

Med Helsingfors stads visuella identitete kan du skapa mångsidig kommunikation. Den gemensamma designen för utseendet är både en enfärgad kompakt yta, bakgrundsfotografi, samt färg + typografi, färg + logotyp osv.

Det är inte meningen att skapa mönster med skurorna. Formationerna bidrar till en fin indelning av ytan, som bäst en stark kontrast och en spänning i tillämpningen. 

Använd bra bilder som passar i sammanhanget och välj element som stöd för budskapet.