Upptäck och använd Helsingfors visuella identitet med hjälp av denna handbok

En gemensam visuell identitet

Syftet med stadens visuella identitet är att skapa en bild av Helsingfors som är enhetlig och karakteristisk, där det visuella utseendet är det synligaste elementet.

Helsingfors-emblemet som hör till utseendet har härletts ur stadens vapen och dess färgpalett grundar sig på färger som syns och kan kännas igen i Helsingfors. Helsingfors vapen används numera endast begränsat, t.ex. i samband med särskilda festligheter.

För att den gemensamma visuella profilen ska bli känd krävs det att vi börjar använda den i stor utsträckning i stadsorganisationen. En gemensam visuell identitet är en effektiv och förmånlig metod för att bygga upp en önskad bild av Helsingfors. Invånare, företag och gemenskaper får en tydligare bild av vilka tjänster som staden producerar och kan känna sig stolta över den egna hemstaden.

Det visuella utseendet synliggör strategin för Helsingfors stads varumärke. När den marknadsföringskommunikation som stadens organisation byggt upp harmoniseras, får åtgärderna mer uppmärksamhet och större avkasning på investeringarna. Detta har betydelse särskilt för att bygga upp Helsingfors internationella dragningskraft  och anseende.

I framtiden är Helsingfors känt för inflytelserika mänskor, handlingar och möten. ”One Hel of an impact” beskriver en attityd som utmanar att tänka stort och uppmuntrar till att göra exceptionella handlingar. Helsingfors har en unik chans att särskilja sig från övriga städer och att locka mänskor och företag som arbetar för hela världens bästa och för vilka världens mest framstägsvänliga vardag är en passion.

Anvisningarna för Helsingfors stads visuella utseende förklarar de element som visuella identiteten består av och hur dessa ska användas i olika situationer och adb-program.

Helsingfors brandtriangel.