Pinnanjako

Pinnanjaon avuksi on rakennettu ruudukko, joka määrittää asettelun eri pinnanjaoissa. Pintoja voidaan jakaa joko vertikaalisesti, horisontaalisesti tai diagonaalisesti. Samaa logiikkaa voi hyödyntää eri formaateissa kuten A4 pysty tai A4 vaaka.

Valitse haluamasi koromuoto vaihtoehdoista: Tyyni, Perus, Pulssi, Syke, Värinä, Tyrsky.

Pintaa voidaan jakaa vain annetuin asteluvuin. Ohessa malli sallituista asteluvuista.

Esimerkkejä horisontaalisesta pinnanjaosta ruudukon avulla.

Vertikaali-ruudukko

Esimerkkejä pinnanjaosta ruudukon avulla vertikaalisti. Koromuoto voi olla mikä tahansa kuudesta määritellystä korosta.

Diagonaali-ruudukko

Esimerkkejä diagonaalisesta pinnanjaosta ruudukon avulla. Koromuoto voi olla mikä tahansa kuudesta määritellystä korosta.

Koromuotoa käyttäessä tulee olla vähintään 2 kokonaista koronkärkeä per pinta. Koron tulisi aina katketa joko kärki- tai pohjapisteestä. Eli joko huipun tai pohjan puolivälistä.

Koromuotoa eri kokoisina.