Informaatiografiikka

Helsingin kaupungin viestinnässä voidaan hyödyntää informaatiografiikkaa tiedon visualisointiin. Kaupungille on luotu oma informaatiografiikan tyyli, joka noudattaa visuaalista ilmettä.

Graafien ja diagrammien tulee olla selkeitä ja värien erottua toisistaan. Vierekkäin olevat osat (esim. diagrammien sektorit ja pylväät) voivat hyödyntää osavärejä. Osavärejä käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että saavutettavuusvaatimukset eivät täyty alhaisen kontrastin takia.

Lataa esimerkkejä (.pdf)

Esimerkkejä informaatiografiikasta.