Ilmeen käyttö osana videoita

Helsingin kaupungin videoissa noudatetaan Helsingin kaupungin visuaalista ilmettä. Graafiset elementit, joita videomataeriaalissa voidaan käyttää, ovat Helsinki-kehystunnus, värit, typografia sekä koromuodot (pinnanjako). Osaa elementeistä käytetään muihin sovelluksiin verrattuna suppeammin, yhtenäisen, erottuvan ja selkeän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tekstityyppinä videomateriaalissa käytetään Helsinki Grotesk -fonttiperheestä vain Regular- ja Bold-leikkausta. Kummankin leikkauksen kursiivit leikkaukset ovat myös käytettävissä videomateriaalissa.

Oheisten esimerkkien tekstikoot ovat suuntaa antavia. Lopullinen tekstikoko määräytyy tekstisisällön mukaan.

Helsinki Grotesk Regular
Helsinki Grotesk Regular
Helsinki Grotesk Regular Italic
Helsinki Grotesk Regular Italic
Helsinki Grotesk Bold
Helsinki Grotesk Bold
Helsinki Grotesk Bold Italic
Helsinki Grotesk Bold Italic

Videomateriaalissa voidaan hyödyntää kaikkia Helsingin kaupungin väripaletin värejä. Värien käytössa on kuitenkin varmistettava riittävä tekstin luettavuus. Tämä tulee huomoida väriparien valinnassa sekä tekstin asemoinnissa kuvataustan päälle.

Koromuotoja voidaan videomateriaalissa käyttää Helsingin kaupungin visuaalisen ilmeen ohjeistuksen mukaisesti. Koroja on kuitenkin käytettävä hillitysti ja niin, etteivät ne häiritse itse videomateriaalia.

Koromuotoja voidaan hyödyntään esimerkiksi Helsinki-kehystunnuksen tasutalla tai selkeiden alkuplanssien taustalla.

Tekstin asettelussa videomateriaaliin on huomioitava reunojen suoja-alue, eli marginaali, joka saattaa rajautua näkymättömäksi tv-ruudulla tai valkokankaalla. Tekstiä ei tulisi asemoida tekstin suoja-alueen ulkopuolelle.

Videoiden alkuplanssissa teksti voidaan asemoida keskittäen tai vasempaan yläreunaan tasattuna, joko väri- tai kuvataustalle.

Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen riippuen taustan väristä tai kuvasta.

Keskitetty alkuplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 400 px ja tekstin riviväli on 100% pistekoosta, eli 400 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Vasemmalle tasattu alkuplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 400 px ja tekstin riviväli on 100% pistekoosta, eli 400 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Kuvallinen keskitetty alkuplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 400 px ja tekstin riviväli on 100% pistekoosta, eli 400 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tummasta taustavideosta johtuen, tekstin on valkoista.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Kuvallinen vasemmalle tasattu alkuplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 400 px ja tekstin riviväli on 100% pistekoosta, eli 400 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Vaaleasta taustavideosta johuten, teksti on metron punainen.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Kokosivun planssi

Videoiden kokosivun plansseissa teksti voidaan asemoida keskittäen tai vasempaan yläreunaan tasattuna, joko väri- tai kuvataustalle.

Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen riippuen taustan väristä tai kuvasta.

Keskitetty otsikollinen kokosivun planssi

Oheisen planssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Otsikon fontti: Helsinki Grotesk Bold
Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Regular

Otsikollinen vasemmalle tasattu kokosivun planssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Otsikon fontti: Helsinki Grotesk Bold
Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Regular

Keskitetty kokosivun planssi

Oheisen planssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Vasemmalle tasattu kokosivun planssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Puolen sivun planssi

Videoiden puolen sivun plansseissa teksti asemoidaan keskittäen tai vasempaan yläreunaan tasattuna, joko vasemman- tai oikeanpuoleiselle väritaustalle.

Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen riippuen taustan väristä.

Taustan reunassa voi puolensivun plansseissa käyttää koromuotoja.

Väritaiustan ympärille voi myös jättää marginaalin, jolloin tausta tulee asemoida videon keskikohdasta luoja-alueeseen asti. Tässä tapauksessa eti tule käyttää koromuotoja taustan reunassa.

Vasempaan yläreunaan tasattu puolen sivun planssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 100 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 120 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Otsikon fontti: Helsinki Grotesk Bold
Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Regular

Keskitetty puolen sivun planssi

Oheisen planssin mallitekstin koko on 100 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 120 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

1/3-sivun planssi

Videoiden 1/3-sivun plansseissa teksti asemoidaan keskittäen tai vasempaan yläreunaan tasattuna, joko vasemman- tai oikeanpuoleiselle väritaustalle.

Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen riippuen taustan väristä.

Vasempaan yläreunaan tasattu 1/3-sivun planssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 80 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 96 px. Teksti on tasattu vasempaan yläkulmaan.

Otsikon fontti: Helsinki Grotesk Bold
Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Regular

Keskitetty 1/3-sivun planssi

Oheisen planssin mallitekstin koko on 80 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 96 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Tekstin fontti: Helsinki Grotesk Bold

Nimiplanssi

Nimiplanssin teksti voidaan asemoida joko vasempaan tai oikeaan ylä- tai alakulmaan. Teksti voi olla joko valkoinen tai värillinen, riippuen taustavideon sävyjen tummuudesta.

Nimiplanssin teksti asemoidaan lähtökohtaisesti suoraan videon päälle ilman taustaväriä. Tilanteen vaatiessa, nimiplanssin taustalla voidaan myös käyttää taustaväriä.

Valkoinen tekstiplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on tasattu vasempaan alakulmaan.

Tekstityksen ollessa ruudun alareunassa, teksti voidaan sijoittaa vasempaan tai oikeaan reunaan tasattuna tekstityksen yläpuolelle.

Nimi: Helsinki Grotesk Bold
Titteli: Helsinki Grotesk Regular

Värillinen tekstiplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 150 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 180 px. Teksti on tasattu oikeaa yläkulmaan.

Nimi: Helsinki Grotesk Bold
Titteli: Helsinki Grotesk Regular

Taustallinen tekstiplanssi

Oheisen alkuplanssin mallitekstin koko on 100 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 120 px. Teksti on tasattu vasempaan alakulmaan. Teksti on asemoitu väritaustalle.

Titteli voidaan sijoittaa joko reunoihin asti ulottuvan taustan päälle tai vaihtoehtoisesti tausta voi rajoittua pelkän mnimen ja tittelin alle.

Nimi: Helsinki Grotesk Bold
Titteli: Helsinki Grotesk Regular

Lopputekstit asemoidaan luettavuuden vuoksi aina väritaustalle. Teksti keskitetään leveyssuunnassa. Titteli ja nimet erotetaan Helsinki Grotesk Regular ja Bold -leikkauksilla.

Oheisen planssin mallitekstin koko on 100 px ja tekstin riviväli on 120% pistekoosta, eli 120 px. Teksti on keskitetty sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

Nimi: Helsinki Grotesk Bold
Titteli: Helsinki Grotesk Regular

Kehystunnusplanssi koostuu Helsinki-kehystunnuksesta ja taustasta. Tausta voi olla kuvallinen tai värillinen. Kehystunnuksen tasutalla voidaan käyttää myös koromuotoja.

Helsinki-kehystunnus keskitetään leveys- ja korkeussuunnassa.

Helskinki-kehystunnus on kooltaan 1/3 videon korkeudesta.